JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

07.08.2020

Velice si vážíme vyjádření a podpory JUDr. Hany Müllerové, Ph.D, Vedoucí oddělení veřejného práva, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vážená paní Grösslová,

k Vámi popisované situaci: především souhlasím s Vaším názorem, že usmrcování přespočetných jedinců zvířat je v rozporu s § 5 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, jelikož ten stanoví v odst. 2 taxativní (úplný) výčet důvodů přípustných pro usmrcení zvířete, ale nadpočetnost nelze pod žádný z těchto důvodů podřadit.
Na tom nic nemění fakt, že dotyčný subjekt je zoologickou zahradou - zoologická zahrada je podle § 3 písm. k) tohoto zákona rovněž "chovatelem", ale navíc § 5 o zákazu usmrcení bez důvodu se vztahuje úplně na každého ("Nikdo" nesmí bez důvodu usmrtit zvíře).
Argument uváděný v odpovědi zoo, že "eutanazie je v souladu se stanoviskem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií", nic nemění na tom, že takové jednání je v rozporu s českým zákonem a český subjekt je povinen řídit se českým zákonem regulujícím danou problematiku. Neboli uvedené stanovisko pouze uvádí, že jednání bylo v souladu s pravidly mezinárodní asociace, ale nijak neodstraňuje onen rozpor s § 5 zákona č. 246/1992 Sb.

Situace by podle mého názoru měla být řešitelná přes orgány kontroly - příslušný orgán veterinární správy, spíše než přes ministerstvo.

Zároveň sděluji, že ochraně zvířat jsem se řadu let věnovala díky projektu "Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)" řešenému Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou UK, ale jako právní vědci se postupně věnujeme různým celospolečenským tématům, já nyní řeším právní ochranu klimatu, a aktuální stav v ochraně zvířat již bohužel nestíhám sledovat, proto prosím ode mě neočekávejte nějaké další rozbory nebo delší vyjádření k Vámi popisované situaci, nemám na to bohužel kapacitu.

S pozdravem a upřímným přáním úspěchu v této věci, Hana Müllerová


JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.

Vedoucí Oddělení veřejného práva
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18, 116 00 Praha 1