2 tváře zoo

 Tento projekt vznikl na základě nutnosti otevřít toto téma, jednat o něm a zasadit se o zlepšení situace v zoologických zahradách.

Toto velice nelehké téma otevírá otázky nejen právní, politické, ale především etické.
Všeříkajícím úvodem je naše motto:
,,Důležitá je diskuze a snaha nalézat řešení" ,
které naleznete také na našich FB stránkách

Je to role nelehká, avšak nutno zmínit, že úkolem není být protivníkem zoologických zahrad.
Poukazujeme na problémy, které zde bezesporu jsou a my bychom rádi, kdyby se rozpoutala diskuze a zájem o toto téma.
Děkujeme za Vaši podporu

team 2 tváře zoo

Velice si vážíme vyjádření a podpory JUDr. Hany Müllerové, Ph.D, Vedoucí oddělení veřejného práva, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Vážená paní Grösslová,

Jsme velice potěšeni, že naše aktivity podpořil také biolog, kognitivní etolog, autor řady knih, dlouholetý spolupracovník Jane Goodallové a bojovník za práva zvířat, Marc Bekoff, Ph.D.